โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ
 
    🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ
 
    🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Safety Talk ให้กับพนักงานก่อนการปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 05/07/2567)

ผลงาน
87.23%
 
แผนงาน 86.88%
เร็ว+/-ช้า +0.35%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.