โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-35) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)4+993 (บริเวณซอยวัดเลา) วันที่ 28 ถึง 31 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (ROF03-14) ถึง (ROF03-15) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+282 (บริเวณ Index พระราม 2) วันที่ 28 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (ROF03-18) ถึง (ROF03-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+400 (บริเวณ โฮมโปร พระราม 2) วันที่ 28 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.
 
    📢 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนมกราคม
 
    🚧ทางโครงการฯ ได้ทำการเปิดเครื่องพ่นหมอกละอองน้ำในบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและเพื่อสุขภาพของประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงค่ะ
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 03/01/2566)

ผลงาน
61.33%
 
แผนงาน 60.53%
เร็ว+/-ช้า +0.80%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.