โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    🚧ทางโครงการฯ ได้ทำการเปิดเครื่องพ่นหมอกละอองน้ำในบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและเพื่อสุขภาพของประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงค่ะ
 
    โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. ได้จัดประชุมการสอบสวนอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ลวดสลิงหย่อนลงบนผิวจราจรถนนพระราม 2 พร้อมหาแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ สรุปจากการประชุมจากเหตุการณ์การทำงานร้อยลวดสลิงของ Segment MLP 07-17 ถึง MLP 07-18 (ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กม.(ทล.) 5+440 พระรามที่2 ซอย 50) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 11.15 น.โดยบ.BBR หย่อนลงบนผิวจราจร ทางโครงการฯ ได้เรียกผู้ปฏิบัติงานของ บริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด (BBR), กิจการร่วมค้า ซีทีบี (ผู้รับจ้างของโครงการฯ)และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ แนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ 1. ทางบริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด (BBR) จะติดตั้งรีโมทหยุดฉุกเฉินที่เครื่องยิงสลิงและปลายสลิง 2.ให้มีการ Safety Talk และทดสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเริ่มงาน และรายงานกำดำเนินการทุกวัน 3.ใช้แผ่นไม้อัดปิดช่องระบายอากาศที่หลัง Segment ทุกครั้ง 4.มาร์คตำแหน่งความยาวของลวดสลิงที่จะยิงออกไปทุกครั้ง 5.จัดให้มีวิศวกรหรือโฟร์แมนควบคุมงานทุกจุดที่มีการทำงาน และตลอดเวลาของการทำงาน 6.จัดให้มีการทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มงานหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการร่วมค้า ซีทีบี การเยียวยา - ทางบริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด(BBR) ได้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับผู้เสียหายทั้ง 2 รายแล้ว บทลงโทษ -เนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นเหตุอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก และทรัพย์สิน ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดให้วิศวกรควบคุมงานของ บริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด (BBR) หยุดปฏิบัติงานในโครงการฯ ทันทีและให้จัดหาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานเข้ามาทดแทนก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ ☎️ 02-101-0493
 
    🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2566)

ผลงาน
64.90%
 
แผนงาน 63.97%
เร็ว+/-ช้า +0.93%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.