โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ⛑️ ให้กับพนักงานก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการค่ะ
 
    📣 ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูดฝุ่น เศษดิน ทราย ที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ
 
    🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด ทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตราการของทางโครงการค่ะ
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2567)

ผลงาน
85.50%
 
แผนงาน 84.54%
เร็ว+/-ช้า +0.96%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.