โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน ในช่องทางหลัก และจะเร่งดำเนินการทาสีตีเส้นบริเวณจุดอื่นภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่อง ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ในการทำงานทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยคอยตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน โดยเริ่มจากบริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูก ถึง ข้ามคลองสนามชัย และจะเร่งดำเนินการทาสีตีเส้นบริเวณจุดอื่นภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2

   ในช่วงเวลากลางคืนของ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 🚧ทางโครงการฯ ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัย (Double Safety) ของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่เป็นหลุม เป็นร่อง ในช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนข้ามคลองบางมด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (วันนี้) พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามประชาชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระยะรัศมี 100 เมตร ตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากงานก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ให้เป็นตามมาตรการ EIA โดยตรวจวัดในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ 🌳จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 จุด รพ.นครธน , รพ.บางมด , รพ.บางปะกอก 9ฯ และรร.สมบุญวิทย์ 🌳 จุดตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 จุด รพ.นครธน , ศูนย์บริการสาธารณสุข , วัดเลา รพ.บางปะกอก 9ฯ , รร.สมบุญวิทย์ และวัดยายร่ม

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟนีออนส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการมองเห็นของประชาชนที่สัญจรบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวทางให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร (ปจ.1) Launching Gantry เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนยกติดตั้งชิ้นงาน Segment และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรประจำโครงการทำการตรวจสอบในครั้งนี้ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตผู้ขับขี่ เอกสารปจ. ของเครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.