โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน สัญญาที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2566 🚧ฝ่ายความปลอดภัยของกิจการร่วมค้า ซีทีบี ได้จัดกิจกรรม Safety Talk เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน (โซน 3 บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานมาตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างฯ จนครบ 3,000,000 ชั่วโมงการทำงาน ที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิน 3 วัน ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติตตั้งแผงป้ายผ้าใบพร้อมผูกมัดและแก้ไขเปลี่ยนป้ายผ้าใบที่ขาดชำรุดตามในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกดินก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายและการตกหล่นของเศษดินบนถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการผูกมัดตาข่ายป้องกันวัสดุกั้นตกจากที่สูง และทำความสะอาดพื้นที่ทำงานบนที่สูงอยู่สม่ำเสมอ เป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧โครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจแนวโครงแผงผ้าใบและทำการแก้ไขทันทีหากพบความไม่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 และเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ จัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ยึดมาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายร่วมกับวิศวกร เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือนเพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.