โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   🚧ในการทำงาน ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยคอยตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน

   🚧โครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจแนวโครงแผงผ้าใบและทำการแก้ไขทันทีหากพบความไม่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 และเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัย (Double Safety) ของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการนำแบริเออร์คอนกรีตปิดช่องเปิดที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมปรับแนวแบริเออร์ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตราการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ให้กับพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร (ปจ.1) Launching Gantry พร้อมกับการทดสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Dubble Safety) ของทางโครงการฯ

   ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 5 ก.ย. 66 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองวัดกก ถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ก่อสร้างบนที่สูง และพื้นที่แนวราบ โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะ กวาดทำความสะอาด พร้อมซ่อมแซมผูกยึดสแลนกั้นตก และผูกมัดแผงผ้าใบที่โยกเอนให้แข็งแรง เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับแขวงทางหลวงธนบุรี และผู้รับจ้างของ กทพ.(บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำและสูบน้ำที่ท่วมขัง บนถนนพระราม 2 ช่องทางคู่ขนาน (บริเวณซอยที่ 21 - 25) เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจร

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   วสท. - ทล. ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างสะพานกลับรถบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม2 ยืนยันโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานของงานด้านวิศวกรรม

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรก่อนการยกติดตั้งชิ้นงานทุกครั้ง และได้ปฏิบัติงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย (Dubble Safety) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวทางให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร (ปจ.1) Launching Gantry เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนยกติดตั้งชิ้นงาน Segment และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรประจำโครงการทำการตรวจสอบในครั้งนี้ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตผู้ขับขี่ เอกสารปจ. ของเครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.