โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ขอแจ้งเปิดใช้สะพานกลับรถใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.2+830 (บริเวณปากซอยวัดยายร่ม) ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ⛔️โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้สะพานกลับรถใหม่นี้ ทดแทนสะพานกลับรถเดิมได้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางเข้าช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก 🚧เพื่อดำเนินการดึงท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (HDPE) ⛔️โดยจะวางแนวเเบริเออร์ในช่องทางเข้าช่องทางหลัก (ด้านซ้ายทาง) บริเวณหน้าห้างเดอะไบรท์ พระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Precast Segment และ Precast Parapet ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถเซ็นทรัลพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนงานก่อสร้าง และเทคอนกรีต ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. โดยขอให้ผู้ใช้ทางไปกลับรถบริเวณศาลเจ้าพ่องูจงอางแทน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ ☎️ 02-101-0493

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าดาวคะนอง 🚧เพื่อดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ⛔️ปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางคู่ขนาน จำนวน 2 ช่องจราจร (บริเวณคลองบางมด) โดยผู้ใช้ทางสามารถเบี่ยงเข้าช่องทางหลักได้ ช่วงกม.2+793 (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 30) และเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนาน ช่วง กม.2+535 (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 28) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 16 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 ถึง 04:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-26C) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+182 (บริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอาง และลูก) วันที่ 16 ถึง 20 ตุลาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Portal Frame Concrete Box (MLP07-28) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+169 (บริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอาง และลูก) วันที่ 4 ถึง 16 ตุลาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 31 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งปิดช่องทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออกชั่วคราว(บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 25) 📢เพื่อดำเนินการเทคอนกรีตปรับปรุงถนนที่ชำรุด ⛔️โดยจะปิดช่องทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 25) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. 🚧โดยผู้ใช้ทางสามารถสัญจรในช่องทางหลักได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ ☎️ 02-101-0493

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Portal Frame Concrete Box (MLP07-27) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+169 (บริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอาง และลูก) วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ช่องทางคู่ขนาน และ ปิดทางเข้า - ออก (พระราม 2 ซอยที่ 25) ชั่วคราว 📢เพื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำริมถนนพระราม 2 ⛔️โดยจะปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ช่องทางคู่ขนาน จำนวน 1 ช่องจราจร (บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ซอยที่ 25) และ ปิดทางเข้า - ออก (พระราม 2 ซอยที่ 25) 👉วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 12:00 น. 🚧โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ พระราม 2 ซอยที่ 23 และ ซอยที่ 27 เข้า-ออก ไปยังพระราม 2 ซอยที่ 25 แทนได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (MLP07-24) ถึง (MLP07-25) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+222 (บริเวณวัดเลา) วันที่ 14 ถึง 25 สิงหาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-24) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)7+777 (บริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูก) วันที่ 8 ถึง 14 สิงหาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.6+000 (สะพานกลับรถบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น. กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการดึงท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (HDPE) ความยาว 143 เมตร ⛔️โดยจะปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางคู่ขนาน (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 ช่องจราจร วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 ถึง 04:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.6+000 (สะพานกลับรถบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น. กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.7+000 (สะพานกลับรถบริเวณพระราม 2 เซ็นเตอร์) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น. กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.