โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. ได้จัดประชุมการสอบสวนอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ลวดสลิงหย่อนลงบนผิวจราจรถนนพระราม 2 พร้อมหาแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ สรุปจากการประชุมจากเหตุการณ์การทำงานร้อยลวดสลิงของ Segment MLP 07-17 ถึง MLP 07-18 (ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กม.(ทล.) 5+440 พระรามที่2 ซอย 50) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 11.15 น.โดยบ.BBR หย่อนลงบนผิวจราจร ทางโครงการฯ ได้เรียกผู้ปฏิบัติงานของ บริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด (BBR), กิจการร่วมค้า ซีทีบี (ผู้รับจ้างของโครงการฯ)และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ แนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ 1. ทางบริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด (BBR) จะติดตั้งรีโมทหยุดฉุกเฉินที่เครื่องยิงสลิงและปลายสลิง 2.ให้มีการ Safety Talk และทดสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเริ่มงาน และรายงานกำดำเนินการทุกวัน 3.ใช้แผ่นไม้อัดปิดช่องระบายอากาศที่หลัง Segment ทุกครั้ง 4.มาร์คตำแหน่งความยาวของลวดสลิงที่จะยิงออกไปทุกครั้ง 5.จัดให้มีวิศวกรหรือโฟร์แมนควบคุมงานทุกจุดที่มีการทำงาน และตลอดเวลาของการทำงาน 6.จัดให้มีการทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มงานหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการร่วมค้า ซีทีบี การเยียวยา - ทางบริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด(BBR) ได้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับผู้เสียหายทั้ง 2 รายแล้ว บทลงโทษ -เนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นเหตุอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก และทรัพย์สิน ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดให้วิศวกรควบคุมงานของ บริษัท สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จำกัด (BBR) หยุดปฏิบัติงานในโครงการฯ ทันทีและให้จัดหาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานเข้ามาทดแทนก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ ☎️ 02-101-0493

   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ร้องเรียน ซึ่งจากการประชุมร่วมกับผู้ขับขี่ได้ข้อสรุปว่า “ วัตถุที่มาโดนกระจกรถข้างคนขับไม่ได้เกิดจากการทำงานของผู้รับจ้าง “ จากการสันนิษฐาน คาดว่าวัตถุอาจกระเด็นมาจากฝั่งขาออกกรุงเทพ เนื่องจากปริมาณรถฝั่งขาเข้ามีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้า และปริมาณการจราจรรถฝั่งขาออกคล่องตัว ทำให้รถสามารถใช้ความเร็วจึงอาจจะเหยียบวัตถุกระเด็นข้ามฝั่งมาโดนรถผู้ขับขี่คันดังกล่าว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการทำงานบนถนนพระราม 2 ผู้รับจ้างจึงยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ขับขี่เนื่องจากมีการเกิดเหตุในพื้นที่ส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ แนวทางป้องกันจะมีการตรวจสอบพื้นที่หลังเลิกงาน ไม่ให้มีวัสดุค้างอยู่บนที่สูงทุกครั้ง

   โครงการฯ ก่อสร้างทางพิเศษพระราม3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 2 ขอรายงานอุบัติเหตุดังนี้ 1. วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลาโดยประมาณ 04.00 น. 2. สถานที่เกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข ทล.35 ที่ กม.1+842 บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ทิศทาง ขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพฯ ตำแหน่ง ช่องทางหลัก 3. ลักษณะการเกิดเหตุ : รถเครน 130 ตันจอดเสียขวางถนนช่องทางหลักฝั่งขาเข้า 4 ช่องจราจร ช่องทางคู่ขนานวิ่งได้ปกติ ทำให้รถที่มาจากสมุทรสาคร เพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ ไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้ ต้องไปกลับรถที่แยกดาวคะนองแล้วขึ้นทางด่วนที่ด่านดาวคะนองแทน 4. สาเหตุเกิดจาก : สายพานเครื่องขาด ทำให้ไม่สามารถเดินรถได้ 4.1 การเยียวยา - เจ้าหน้าที่ RSA ได้เข้าพื้นที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ อำนวยการจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 4.2 แนวทางป้องกัน -จัดให้มีการตรวจสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 5. ผู้บาดเจ็บ /เสียชีวิต 5.1 ผู้บาดเจ็บจำนวน : ไม่มี 6. รถยนต์ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี 7. การประชาสัมพันธ์ : ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางทราบแล้วทั้งทาง จส.100 และ สวพ.91 ครับ 8. เวลา 06:07 น. เปิดช่องจราจร 3ช่องจราจรเพื่อให้วิ่งสัญจร 9. เวลา 06:35 น. เปิดช่องจราจร 4ช่องจราจร (คืนผิวจราจร 100%) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ/ค่ะ

   ⛔️เหตุรถเครนเสีย บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ขณะนี้เวลา 09:00 น.ได้เคลื่อนย้ายรถเครนเข้าภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดถนนเส้นหลัก ฝั่งขาออก ให้รถวิ่งตามปกติแล้ว ครับ/ค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 02-101-0493

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขการชำรุดของฝาท่อระบายน้ำที่มีการชำรุด​บริเวณจุด​ exit-entrance ฝั่งขาออก (ช่องทางออกบริเวณโฮมโปร) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ครับ/ค่ะ

   วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดตรงจุดทางขึ้น - ลง สะพานกลับรถ บริเวณหน้าหมู่บ้านชิชา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ครับ/ค่ะ

   วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ทางโครงการฯ ร่วมกับ แขวงแสมดำ กรมทางหลวง ได้ดำเนินจัดการแก้ไขการชำรุดของฝาบ่อท่อระบายบนถนนพระราม 2 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ครับ/ค่ะ

   วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ทางโครงการฯ ร่วมกับ แขวงแสมดำ กรมทางหลวง ได้ดำเนินจัดการแก้ไขการชำรุดของฝาบ่อพักน้ำบนถนนพระราม 2 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ครับ/ค่ะ

   สวัสดีครับ/ค่ะ ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการ งานทาสีขอบฟุตบาท (ขาว-แดง) ฝั่งขาเข้า บริเวณปากซอย พระรามที่ 2 ซ. 48 และ ปากซอย พระรามที่ 2 ซ. 50 เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เส้นทาง ครับ/ค่ะ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 093-362-3906

   ตามที่มีเรื่องร้องเรียนผิวทางต่างระดับบนถนนพระราม 2 (ทล.35) โครงการฯ ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ นั้น แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 1) แจ้งให้ผู้รับจ้างติดป้ายเตือน พร้อมวางกรวยยาง และนำ Premixed มาปรับช่วงที่ผิวทางที่ต่างระดับแล้ว 2) เมื่อคืนที่ผ่านมา (18 พ.ย.63) ผู้รับจ้างได้ทำการปูผิวชั้น Binder เพื่อประกบกับที่ปูไปแล้วแต่ยังไม่เต็มความยาวยังเหลือประมาณ 100 เมตร 3) คืนนี้ (19 พ.ย.63 ) จะปูส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงปูผิวชั้น Wearing อีก 5 ซม. คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นสัปดาห์หน้า 4) ได้กำชับให้โครงการฯ เพิ่มป้ายเตือนงานก่อสร้าง ป้ายระวังทางต่างระดับ กรวยยาง ไฟกระพริบและเฝ้าระวังมิให้เกิดเหตุขึ้นอีก ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ระหว่างผ่านงานก่อสร้าง และแขวงทางหลวงธนบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

   ในช่วงเวลา 08.00 น. ของเช้าวันที่ 8 ต.ค. 2563 มีการจัดเก็บกรวยยางและการทำความสะอาดเศษดินบนถนนพระราม2 ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.