โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมโครงการ

   🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ

   วันนี้ (15 เมษายน 2567) นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงหมายเลข35 (ถนนพระรามที่ 2) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายศุภโชค มีอำพล สำนักงานเขตทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) นายนพพร พิสุทธิมาน นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจทางหลวง ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์บริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางยกระดับ ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย – บ้านแพ้ว

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างภายในโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ

   นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 เพื่อเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทาง และการบริหารการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีนายพฤกษ์ พรหมพันธุม ผอ.กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ

   วันนี้ (28 มี.ค. 67) รศ.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 บริเวณ กม.10 (ขาเข้า) และร่วมการประชุมรับฟังข้อมูลการจัดการความปลอดภัยและผลกระทบด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)” โดยมี นายศุภโชค มีอำพล ผส.ทล.13 นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผสส. นายธนสาร สิทธาภา ผอ.ขท.สมุทรสาคร นายวรัล สงวนชาติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ กทพ. นายช่างโครงการฯ วิศวกรผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

   “สุริยะ” ลงพื้นที่พระราม 2 เจาะลึกทุกโครงการพร้อมลงมือแก้ไขทุกปัญหา มั่นใจทุกโปรเจกต์เสร็จ มิ.ย.68 พร้อมสั่งการเพิ่มบุคลากร - เครื่องจักร ลงพื้นที่ก่อสร้างจุดสำคัญให้แล้วเสร็จก่อน ย้ำทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องยึดความปลอดภัยเป็นหลัก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2567) ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างและติดตามการบริหาร และการจัดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) พร้อมด้วยคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ได้พบปัญหาการจราจร

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีนายพฤกษ์ พรหมพันธุม ผอ.กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ

   วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 📝ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผู้รับจ้างทั้ง 3 สัญญาของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางบนถนนพระราม 2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 วันนี้ (31 ธันวาคม 2566) เวลา 11.30 น. นายชยธรรม์ พรหมสร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคมและนายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม 2) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ ศูนย์บริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง กม. 27 จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และนายวรัล สงวนชาติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 3 กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานการอำนวยการจราจรบนถนนพระราม 2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

   🚩กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ รวค. ตรวจราชการโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2)🛣️🏗️ 🗓️วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 🚗 ณ ศูนย์บริหารการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม2) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 🎯ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และการบริหารการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

   นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในทางหลวงหมายเลข 9, 3901, 3902 และ ในทางหลวงหมายเลข 35 โดยมีนายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงธนบุรี นายสนธยา ศรีนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงธนบุรี นายวิเชียร กันทาทรัพย์ ผู้แทน สส.เขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล ผู้แทนจาก โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ,โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 2 ,โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง –วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญา 1 ,สน.แสมดำ สน.ท่าข้าม ,สน.ทางด่วน 1, บช.น.9 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงบางขุนเทียน .พร้อมลงพื้นที่ร่วมกัน

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚩กทพ. ลงพื้นที่ก่อสร้างทางพิเศษ บนถนนพระราม 2 เพื่อแก้ปัญหาจากการร้องเรียน🚩 🗓️วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วยทีมงาน นำนายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) ประธานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่การก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสาย พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 ในกรณี เรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมชุมชนป้าแดง จากสภาองค์กรของผู้บริโภค และข้อสังเกตงานก่อสร้างบนถนนพระรามที่ 2 ของ “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” 🎯นายชาตรีฯ เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว สภาพแวดล้อมชุมชนป้าแดงเป็นชุมชนที่หนาแน่นมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำ ตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมมดอินน์ มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ มีบ้านเรือนราษฎรกว่า 100 หลังคาเรือน ลักษณะการระบายน้ำของชุมชนจะระบายลงท่อระบายน้ำในพื้นที่ของ กทพ. ลงสู่คลองระบายน้ำใกล้กับด่านฯ ดาวคะนอง ทั้งนี้แนวท่อระบายน้ำดังกล่าวจะผ่านช่วงที่มีการก่อสร้างเสาเข็มของโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันมีการขุดเปิดหน้าดินทำให้น้ำไม่สามารถระบายผ่านลงคลองได้ โครงการฯ มีแผนการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากในบริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 และจะจัดทำแนวร่องระบายชั่วคราวคืนให้กับชุมชนต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างได้ทำแนวการผันน้ำชั่วคราวไปยังบริเวณหน้าโรงแรมมดอินน์ และตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกสู่คลองระบายน้ำฝั่งด่านฯ ดาวคะนอง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน และใช้เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าเพื่อลดเสียงรบกวนชุมชน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพิ่มเติมให้ประชาชนสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันที 📍ส่วนกรณีโครงสร้างของโครงการฯ ยื่นออกมาคร่อมผิวจราจรและล้ำเข้ามาอยู่ใกล้บ้านประชาชน กทพ. ได้ตรวจสอบแล้วว่า โครงการฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างคานขวาง (Portal Crossbeam) โดยเลือกใช้วิธีก่อสร้างชิ้นงานแบบหล่อสำเร็จ (Precast) เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ ซึ่งในบริเวณโครงการฯ สัญญาที่ 2 โซน 3 หน้าโรงแรมมดอินน์ มีโครงสร้างคานขวาง (Portal Crossbeam) จำนวนทั้งสิ้น 23 คาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 คาน และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 คาน ซึ่งโครงการฯ จะดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกรมทางหลวงไว้อย่างเคร่งครัด 💥และกรณีตรวจพบกองขยะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และมีสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างพาดผ่านบน Barrier พลาสติก กทพ. ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับผู้รับจ้างและผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พบว่าในพื้นที่ก่อสร้างมีเป็นเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะมีรอบในการขนย้ายออกไปทิ้งนอกพื้นที่ก่อสร้างเดือนละ 1-2 ครั้ง ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้งเรียบร้อยแล้ว และ กทพ. ให้ผู้รับจ้างเพิ่มรอบการขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการฯ ส่วนกรณีสายไฟพาดบน Barrier พลาสติกนั้น ผู้รับจ้างได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนจาก Barrier พลาสติก เป็น Barrier คอนกรีต และผูกมัดสายไฟไว้ด้านหลัง Barrier ในพื้นที่เขตก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา และในกรณีข้อสังเกตให้โครงการฯ สัญญาที่ 2 พิจารณาคืนพื้นที่ผิวจราจรช่องทางคู่ขนานด้านข้างประมาณ 1 เมตร บริเวณหน้าโรงแรมมดอินน์ โครงการฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าปัจจุบันยังไม่สามารถคืนพื้นที่ผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างส่วนของโครงสร้างเสา คานขวาง (Portal Crossbeam ) และโครงสร้างปรับสภาพการทรุดตัวที่แตกต่างกันบริเวณฐานราก (Settlement reduction Structure) รวมถึงงานก่อสร้างระบบระบาย (Drainage System) ⛳️⛳️

   วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง และบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ กทพ. และคณะทำงานย่อยของ กทพ. ภายใต้คณะกรรมการกำกับการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการก่อสร้าง จึงได้เข้มงวดกวดขัน กำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้ทาง โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนผู้รับจ้างของ กทพ.ทั้ง 3 บริษัท เนื่องจากทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ด้วยความปลอดภัยโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิน 3 วัน ครบ 3,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

   💥กทพ. ให้การต้อนรับคณะทำงาน Assurance Team โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม 🌟🌟 🗓️ วันนี้ (13 กันยายน 2566) คณะทำงาน Assurance Team โครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 📌ซึ่งในภาคเช้าเป็นการรับฟังบรรยายความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการฯ และชี้แจงตอบประเด็นคำถาม และภาคบ่าย เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ 🎯ปัจจุบัน ความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ 62.37% จากแผนงาน 60.96% เร็วกว่าแผน 1.41% 👷‍♂️ในการนี้ นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม ⛳️⛳️

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (วันนี้) ที่30 สิงหาคม 2566 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง,คลองสาธารณะ,บ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ (ส.ส.ปูอัด) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ปูอัด ไชยามพวาน ส.ส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ได้จัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร ถนนพระรามที่ 2 (ระหว่างซอยที่ 21-27) โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผอ.เขตจอมทอง,เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงธนบุรี,เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,กิจการร่วมค้า ซีทีบี และ ตัวแทนบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้รับจ้างของ กทพ.)เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

   กทพ. แขวงทางหลวงธนบุรี และ ส.ส. ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บนถนนพระราม 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ทางโครงการฯ ร่วมกับแขวงทางหลวงธนบุรี และเจ้าหน้าที่ทีม ส.ส. เขตจอมทอง-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ🚧 บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 25 และใต้ทางด่วนดาวคะนอง เพื่อเป็นการดูแลรักษาระบบระบายน้ำระหว่างการก่อสร้างไม่ให้มีการอุดตัน และเร่งช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนผิวจราจร เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกมีปริมาณน้ำฝนมาก

   กทพ. ส.ส. และสำนักงานเขตจอมทอง ทำความสะอาดถนนพระราม 2 วันนี้ (อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09:00 น. ทีมเจ้าหน้าที่ของ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจอมทอง-บางขุนเทียน ปูอัด ไชยามพวาน ส.ส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ร่วมกับ สำนักงาน เขตจอมทอง,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และผู้รับจ้างของ กทพ.ได้ดำเนินการขัด ล้างทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ และสูบน้ำที่ท่วมขังออกจาก บนถนนพระราม 2 ช่องทางคู่ขนาน (บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ซอยที่ 25) เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจร

   วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2

   คณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก และโครงการมอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว

   วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 , เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่าน ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม. พื้นที่ 2 ที่ให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางนำมาปฏิบัติใช้ในการทำงานอย่างปลอดภัย

   วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. 🚧หัวหน้าหมวดทางหลวงแสมดำ พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,วิศวกรโครงการฯ และผู้รับจ้างของ กทพ. ลงพื้นที่บริเวณใต้คลองสนามชัย เพื่อตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนที่จะมาถึงค่ะ

   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2,เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนเมษายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   วันที่ 6 - 7 เมษายน 2566 ทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่พนักงาน หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น (4ผู้) ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะ

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม,นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีนางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้รับจ้างของ กทพ. ให้การต้อนรับ และทางโครงการฯ ได้นำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯให้ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ทราบพร้อมได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปฏิบัติในการทำงานต่อไป


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.