โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมโครงการ

   💥กทพ. ให้การต้อนรับคณะทำงาน Assurance Team โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม 🌟🌟 🗓️ วันนี้ (13 กันยายน 2566) คณะทำงาน Assurance Team โครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 📌ซึ่งในภาคเช้าเป็นการรับฟังบรรยายความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการฯ และชี้แจงตอบประเด็นคำถาม และภาคบ่าย เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ 🎯ปัจจุบัน ความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ 62.37% จากแผนงาน 60.96% เร็วกว่าแผน 1.41% 👷‍♂️ในการนี้ นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม ⛳️⛳️

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (วันนี้) ที่30 สิงหาคม 2566 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง,คลองสาธารณะ,บ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ (ส.ส.ปูอัด) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ปูอัด ไชยามพวาน ส.ส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ได้จัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร ถนนพระรามที่ 2 (ระหว่างซอยที่ 21-27) โดยมี นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผอ.เขตจอมทอง,เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงธนบุรี,เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,กิจการร่วมค้า ซีทีบี และ ตัวแทนบริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้รับจ้างของ กทพ.)เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง

   กทพ. แขวงทางหลวงธนบุรี และ ส.ส. ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บนถนนพระราม 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ทางโครงการฯ ร่วมกับแขวงทางหลวงธนบุรี และเจ้าหน้าที่ทีม ส.ส. เขตจอมทอง-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ🚧 บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 25 และใต้ทางด่วนดาวคะนอง เพื่อเป็นการดูแลรักษาระบบระบายน้ำระหว่างการก่อสร้างไม่ให้มีการอุดตัน และเร่งช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนผิวจราจร เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกมีปริมาณน้ำฝนมาก

   กทพ. ส.ส. และสำนักงานเขตจอมทอง ทำความสะอาดถนนพระราม 2 วันนี้ (อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09:00 น. ทีมเจ้าหน้าที่ของ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจอมทอง-บางขุนเทียน ปูอัด ไชยามพวาน ส.ส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม พรรคก้าวไกล ร่วมกับ สำนักงาน เขตจอมทอง,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และผู้รับจ้างของ กทพ.ได้ดำเนินการขัด ล้างทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำ และสูบน้ำที่ท่วมขังออกจาก บนถนนพระราม 2 ช่องทางคู่ขนาน (บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ซอยที่ 25) เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจร

   วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2

   คณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก และโครงการมอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว

   วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 , เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่าน ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม. พื้นที่ 2 ที่ให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางนำมาปฏิบัติใช้ในการทำงานอย่างปลอดภัย

   วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. 🚧หัวหน้าหมวดทางหลวงแสมดำ พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,วิศวกรโครงการฯ และผู้รับจ้างของ กทพ. ลงพื้นที่บริเวณใต้คลองสนามชัย เพื่อตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนที่จะมาถึงค่ะ

   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2,เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนเมษายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   วันที่ 6 - 7 เมษายน 2566 ทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่พนักงาน หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น (4ผู้) ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะ

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม,นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีนางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้รับจ้างของ กทพ. ให้การต้อนรับ และทางโครงการฯ ได้นำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯให้ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ทราบพร้อมได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปฏิบัติในการทำงานต่อไป


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.