โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแบริเออร์พลาสติก และพร้อมทั้งเติมทรายถ่วงน้ำหนักลงในแบริเออร์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ให้กับพนักงานก่อนปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยคอยตรวจสอบเป็นประจำ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดแผงผ้าใบ และแบริเออร์ ตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างหลังจากการปฏิบัติงานกลางคืน เป็นมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่องภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง และได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ⛑️ ให้กับพนักงานก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด ทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตราการของทางโครงการค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ดำเนินการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัย (Double Safety) ของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่อง ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงาน เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดเศษดิน บนผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ และได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่อง ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk พร้อมมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงานค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแผงผ้าใบ และแก้ไขแผงผ้าใบที่ชำรุด พร้อมทั้งตรวจแนวแบริเออร์พลาสติกก่อนคืนผิวจราจรในเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกหลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ก่อนคืนผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧 14 เมษายน 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างของทางโครงการ โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ,วิศวกรของทางโครงการ และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ กทพ.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแบริเออร์พลาสติก พร้อมทั้งเติมทรายถ่วงน้ำหนัก และได้เติมน้ำลงในแบริเออร์พลาสติก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุด พร้อมทั้งติดตั้งหลอดไฟตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนน

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์ปูนและพลาสติก พร้อมทั้งปิดช่องว่างหลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ก่อนคืนผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดกิจกรรม Safety Talk ให้กับพนักงานก่อนปฎิบัติงานเป็นประจำ เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกหลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ก่อนคืนผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk พร้อมมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงานค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเสริมแผงป้ายผ้าใบพร้อมผูกมัดตามในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกหลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ก่อนคืนผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานในช่วงเวลากลางคืน ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกหลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ก่อนคืนผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดกิจกรรม Safety Talk ให้กับพนักงานก่อนปฎิบัติงานเป็นประจำ เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกหลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ก่อนคืนผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีแบริเออร์ ขาว-แดง ที่ซีดจางตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างต่อเนื่อง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk พร้อมมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงาน ค่ะ #มาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการ

   🚧โครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจแนวโครงแผงผ้าใบตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และทำการแก้ไขทันทีหากพบความไม่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 และเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมกราคม 2567 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง,คลองสาธารณะ,บ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บนถนนพระราม 2 ในช่องทางหลัก ฝั่งขาออก (บริเวณเลยสะพานลอย สน.บางมดมา) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างหลังจากการปฏิบัติงานกลางคืน เป็นมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่อง ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อให้เป็นตามมาตรการ EIA โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศ,ตรวจวัดคุณภาพเสียง,เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน และ ตรวจนับปริมาณการจราจรทั้งขาเข้า และ ขาออกในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมกับดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง,คลองสาธารณะ,บ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚧โครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจแนวโครงแผงผ้าใบตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และทำการแก้ไขทันทีหากพบความไม่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 และเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน ในช่องทางหลัก และจะเร่งดำเนินการทาสีตีเส้นบริเวณจุดอื่นภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่อง ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ในการทำงานทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยคอยตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน โดยเริ่มจากบริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูก ถึง ข้ามคลองสนามชัย และจะเร่งดำเนินการทาสีตีเส้นบริเวณจุดอื่นภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2

   ในช่วงเวลากลางคืนของ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 🚧ทางโครงการฯ ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัย (Double Safety) ของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่เป็นหลุม เป็นร่อง ในช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนข้ามคลองบางมด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (วันนี้) พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามประชาชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระยะรัศมี 100 เมตร ตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากงานก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ให้เป็นตามมาตรการ EIA โดยตรวจวัดในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ 🌳จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 จุด รพ.นครธน , รพ.บางมด , รพ.บางปะกอก 9ฯ และรร.สมบุญวิทย์ 🌳 จุดตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 จุด รพ.นครธน , ศูนย์บริการสาธารณสุข , วัดเลา รพ.บางปะกอก 9ฯ , รร.สมบุญวิทย์ และวัดยายร่ม

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟนีออนส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการมองเห็นของประชาชนที่สัญจรบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวทางให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร (ปจ.1) Launching Gantry เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนยกติดตั้งชิ้นงาน Segment และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรประจำโครงการทำการตรวจสอบในครั้งนี้ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตผู้ขับขี่ เอกสารปจ. ของเครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.